ตอนจบบทสุดท้าย ของนายทหารมาเฟีย ผู้พันตึ๋ง
 
 
ผู้พันตึ๋ง
 
 
 
วันนี้ศาลอาญาพิพากษาจำคุก 6 ปี ฐานกรรโชกทรัพย์ เป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับนายทหารนอกแถว ต้องดูไว้เป็นตำนานและแบบอย่างนะครับ ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว ไม่ต้องรอชาติหน้ามีโอกาสได้ชดใช้กรรมแน่ชาตินี้ !
 
 

edit @ 27 Apr 2011 10:36:56 by เดชา กิตติวิทยานันท์

หนุ่มคลั่งนครศรีฯ

 

1.หลักเกณฑ์ของการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย

   1.1 มีภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย

   1.2 ภยันตรายนั้นใกล้จะถึง

   1.3 ผู้กระทำจำต้องกระทำ เพื่อป้องกันสิทธิของตนเองหรือผู้อื่นให้พ้นภยันตราย

   1.4 การกระทำโดยป้องกันสิทธินั้นไม่เกินขอบเขตป้องกันพอสมควรแก่เหตุ

 

2.ผลของการป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมาย

   2.1 กรณีได้กระทำโดยป้องกันสิทธิพอสมควรแก่เหตุึ ผู้กระทำไม่มีความผิด

   2.2 กรณีได้กระทำโดยป้องกันสิทธิเกินสมควรแก่เหตุ การกระทำของผู้กระทำเป็นความผิด แต่ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้

   2.3 กรณีได้กระทำโดยป้องกันสิทธิเกินสมควรแก่เหตุ เกิดขึ้นจากความ ตื่นเต้น ตกใจ หรือความกลัว ศาลจะไม่ลงโืทษผู้กระทำผิดก็ได้

 

         กรณีตำรวจวิสามัญฆาตรกรรมในคดีนี้ เมื่อดูจากข่าวขอวินิจฉัยข้อกฎหมายเป็นข้อๆดังนี้

  1. คดีนี้มีภยันตรายเกิดขึ้นแล้วเพราะคนร้ายมีอาวุธปืน และก่อนวิสามัญได้ใช้อาวุธปืนยิงตำรวจและคนขับแท็กซี่เสียฃีวิต จึงมีความน่าเชื่อว่าอาจจะยิงตัวประกันที่เหลือเสียชีวิตก็เป็นได้
  2. ภยันตราย คืออันตรายใกล้จะเกิดขึ้นกับตัวประกันแล้ว
  3. ตำรวจกระทำไปเพื่อป้องกันไม่ให้คนร้ายทำร้ายตัวประักันที่เหลือ
  4. วิธีการที่ใช้ไม่มีทางอื่น ถือว่าสมควรแก่เหตุึ เมื่อเทียบกับความเสียหายที่จะเกิดจากตัวประกัน
  5. แต่การที่ตำรวจยิงพลาดไปถูกตัวประกัน ถือว่าเป็นการป้องกันตัวประกัน และได้กระทำต่อผู้ก่อภัยแต่พลาดไปโดนตัวประักัน ส่วนจะเกินสมควรแก่เหตุหรือไม่ต้องพิสูจน์กันในชั้นศาลต่อไป
  6. ส่วนการเสียชีวิตของคนร้ายต้องส่งสำนวนชันสูตรพลิกศพไปยังอัยการเพื่อยื่นต่อศาลเพื่อหาสาเหตุการตายต่อไป ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 150

                                                                                                     ทนายเดชา กิตติวิทยานันท์

                                                                                                 ประธานเครือข่ายทนายทุกข์

                                                       คอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์โพสทูเดย์และ Cop's magazine

                                                                                                                www.decha.com

edit @ 25 Apr 2011 14:21:46 by เดชา กิตติวิทยานันท์

edit @ 25 Apr 2011 14:22:34 by เดชา กิตติวิทยานันท์

ทนายคลายทุกข์

posted on 24 Dec 2010 10:55 by dechalaw

 

ประเทศไทยมีวันหยุดเยอะมาก รัฐบาลส่งเสริมให้คนท่องเที่ยว ในฐานะวิทยากรอบรมนักติดตามหนี้ มีข้อมูลที่น่าตกใจว่า ลูกจ้างส่วนใหญ่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ทำทุกวันยังไม่ค่อยพอกิน

ยิ่งหยุดมาก ยิ่งบริโภคมาก

ไม่มีข้อมูลว่าลูกจ้างใช้วันหยุดเพื่อหารายได้

จริงไหมครับท่าน...  Foot in mouth

 

edit @ 24 Dec 2010 11:08:17 by เดชา กิตติวิทยานันท์

ถ้ายังมีความคิดที่จะเริ่มต้นในการพัฒนาตนเอง ไม่มีคำว่าสาย คนรุ่นใหม่ต้องติดตามสถานะการณ์ เพราะโลกเปลี่ยนแปลงไวมาก ตัวเราเองต้องเปลี่ยนแปลงตามสถานะการณ์ หากไม่เปลี่ยนแปลง จะไม่สามารถอยู่ได้ในสังคม รวมทั้งที่ทำงานจริงไหมครับ Money mouthedit @ 21 Dec 2010 15:22:47 by เดชา กิตติวิทยานันท์

edit @ 21 Dec 2010 15:23:14 by เดชา กิตติวิทยานันท์

ผมมาบรรยายเทคนิคการทวงหนี้และกฎหมาย เกี่ยวกับ การทวงหนี้
ให้บริษัทซิงเกอร์ มีพนักงาน 6,000 คน ล้วนแต่เป็นพนักงานคุณภาพทั้งนั้น
บรรยากาศที่วังรี รีสอร์ท นครนายก เป็นธรรมชาติจริง ๆ ติดเขาใหญ่
ห่างจากน้ำตกแค่ 100 เมตร ลองมาเที่ยวดูนะครับ Kiss

 สัมนาที่นครนายก

edit @ 9 Dec 2010 10:57:54 by เดชา กิตติวิทยานันท์

edit @ 9 Dec 2010 10:58:36 by เดชา กิตติวิทยานันท์

edit @ 21 Dec 2010 14:04:15 by เดชา กิตติวิทยานันท์

edit @ 21 Dec 2010 15:14:20 by เดชา กิตติวิทยานันท์